Книги‎ > ‎

Фразеологічні словники української мови

Прошу, зі всією відповідальністю усвідомлюйте що розвиток української словникової бази залежить від матеріальної зацікавленості авторів недавніх та майбутніх словникових видань. Придбане в магазині актуальне новісіньке видання, чи може бути кращий подарунок? Частина книг вже точно має оновленні видання і поширюється через вітчизняну торговельну мережу.

Словник фразеологічних антонімів української мови. В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. Київ, 2004

Це перше ґрунтовне видання, що відображає малодосліджену сторінку сучасної української мови — фразеологічну антонімію. У словникових статтях представлені не лише фразеологізми-антоніми, але й тлумачиться їх значення, наводяться синоніми кожного фразеологічного антоніма. Значення ідіом ілюструють влучні цитати з творів українських письменників. Розрахований на широке коло користувачів: науковців, учителів, працівників видавництв, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться рідною мовою. 

Рецензенти:
доктор філологічних наук Л. А. Лисиченко,
доктор філологічних наук В. Д. Ужченко.

Рекомендовано вченою радою філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

© Оригінал-макет, художня розробка серії. Видавництво «Довіра», 2004 
© Ідея та назва серії «Словники України». Гуменюк Т. П.,  Широков В. А., 2004 
ІSBN 966-507-157-2 

Словник фразеологізмів української мови. Київ, 2003


У словнику представлені найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом. До словника додається покажчик, у якому відбито кожен повнозначний компонент фразеологічної одиниці з відсиланням та вказівкою на місце опрацювання реєстрового фразеологізму. Для широкого кола користувачів — наукових працівників,  письменників, журналістів, редакторів видавництв, викладачів вузів, учителів, студентів, учнів та шанувальників українського слова. 

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ, 1998

Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993 (обкладинка)
Том: I - II

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
інститут української мови

Київ,  "Наукова думка", 1993

Уклад.: В. М. Білоноженко та ін.— К.: Наук, думка, 1993.— 984 с. ISВN 5-12-000635-3 

Це перший академічний словник, що найповніше відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. Значення фразеологічних одиниць ілюструється цитатним матеріалом. В словнику подається всебічна лексикографічна характеристика фразеологізмів. Призначений для широкого кола читачів—наукових працівників, письменників, журналістів, редакторів видавництв, викладачів вузів, учителів середніх шкіл, студентів. 

ББК 81.2Ук-4 


Словник фразеологічних синонімів. Коломієць Н. Ф., Регушевський Е. С. Під ред. В. А. Винника. Київ, 1988

 
Двомовні

Англо-український фразеологічний словник. Уклав К. Т. Баранцев. Київ, 2005
Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том I. А - К. Київ, 1981
Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том ІІ. L - Z. Київ, 1981
Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Київ, 1991
Російсько-український фразеологічний словник. В. Підмогильний, Є. Плужник. 1928

Зовнішні посилання

Точки поширення та переліки видань:

Користуємось через тенети:

  1. "Словники України on-line" розроблено на основі CD-версії 3.2 (2008р.) © мовно-інформаційний фонд НАН України
  2. На сайті "Словопедія"
  3. Словник фразеологічних синонімів на сайті "Розум"
  4. Російсько-український фразеологічний словник. 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник)
  5. ---

Технічні зауваження

Всі електронні версії містять в тій чи іншій мірі помилки сканування.

Сторінка спочатку була присвячена виключно одній книзі, щоб забезпечити електронній версії постійне посилання так-як буває проводжу коректування похибок сканування тексту. Я не ставив перед собою завдання у повній вичитати текст, бо відсоток помилок мізерний: найбільш поширене це буква "й" замість "и" зі знаком оклику та наявність абзацу у місті завершення тексту на сторінці.  

Словник саме у цьому форматі мені виявився зручніший таких що у призначені для електронних словників. Користуюсь ним у текстовому редакторі AkelPad з додатком "QSearch" що шукає слово одразу в процесі введення його в пошуковий рядок.