Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993

Comments